Vilkår for brug

AFTALE TIL VILKÅR

Gennemgå venligst disse vilkår og betingelser for brug omhyggeligt, før du bruger vores hjemmeside ("hjemmesiden"). Dette dokument angiver de vilkår og betingelser ("Vilkår"), som vi vil levere service til dig på. Disse vilkår udgør en kontraktlig aftale mellem dig og os. Ved at besøge, få adgang til, bruge og/eller tilslutte (samlet "bruge") hjemmesiden, udtrykker du din forståelse og accept af disse vilkår. Som brugt i dette dokument, refererer udtrykkene "dig" eller "din" til dig, enhver enhed, du repræsenterer, dine eller dens repræsentanter, efterfølgere, overdragere og associerede selskaber og enhver af dine eller deres enheder. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE VILKÅR FOR BRUG, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE WEBSTEDET, OG DU SKAL OPHØRE MED AT BRUGE WEBSTEDET.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lov eller regulering, eller som ville pålægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. . Følgelig gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

BRUG LICENS

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade én kopi af materialet på hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel forbigående visning. Dette er tildelingen af ​​en licens, ikke en overførsel af ejendomsret, og under denne licens accepterer du ikke at:

  • Hent systematisk data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.
  • Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
  • Brug enhver information indhentet fra webstedet for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
  • Deltag i uautoriseret indramning af eller linker til webstedet.
  • Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet til webstedet.
  • Kopier eller tilpas webstedets software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
  • Dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af webstedet.
  • Brug webstedet som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

LØBETID OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BRUGSVILKÅR FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERunder BLOKERING AF EN VISSE IP-ADRESSE TIL EN PERSON), UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE BRUGSVILKÅR ELLER ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSINDE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ WEBSTEDET ELLER SLETTE EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU PLADT TIL ET HVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.

ANNONCØRER

Vi tillader annoncører at vise deres annoncer og andre oplysninger i visse områder af webstedet, såsom sidebar-annoncer eller bannerreklamer. Hvis du er annoncør, skal du tage det fulde ansvar for alle annoncer, du placerer på webstedet, og alle tjenester, der leveres på webstedet, eller produkter, der sælges gennem disse annoncer. Som annoncør garanterer og repræsenterer du endvidere, at du besidder alle rettigheder og bemyndigelse til at placere annoncer på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder, publicitetsrettigheder og kontraktlige rettigheder. Vi giver simpelthen plads til at placere sådanne annoncer, og vi har intet andet forhold til annoncører.

ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDET OG VORES TJENESTER VIL VÆRE PÅ DIN ENESTE RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER VI VI sig ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN ANVENDELSE HERAF, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR HANDELBARHED, PARTICULERING, EMENT. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF WEBSTEDETS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTED, SOM ER LINKET TIL WEBSTEDET, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN (1) FEJL, ELLER MIST. 2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ELLER FORMELLE OPLYSNINGER. OPBEVARES DERE, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA SITET, (5) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF ENHVER TREDJEPART ( 6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, SOM ER OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF ANVENDELSE AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDET, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRT TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTE, ANNONCERET ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM WEBSTEDET, NOGEN HYPERLINKET WEBSTED, ELLER EN ANDEN WEBSTED, ELLER EN MOBIL ANNONCER. VI VIL IKKE VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER TJENESTE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER PASSENDE.

Ansvarsbegrænsning

VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERET, INKLUDERET, TABS, ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

ERSTATNING OG UDGIVELSE

Du accepterer hermed at holde os skadesløs og holde os skadesløse fra enhver og alle skader og tredjepartskrav og -udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af din brug af hjemmesiden og/eller fra dit brud på disse vilkår.

I tilfælde af at du har en tvist med en af ​​flere andre brugere eller en tredjepart, fritager du hermed os, vores embedsmænd, medarbejdere, agenter og efterfølgere fra krav, krav og skader (faktiske og følgemæssige) af enhver art eller arten, kendt og ukendt, mistænkt og ikke-mistænkt, afsløret og ikke afsløret, der opstår som følge af eller på nogen måde relateret til sådanne tvister og/eller hjemmesiden.